Услуга - Инженеринг

Инженеринговата дейност на ВКВ се състои от предлагането на решения за проблемите на нашите клиенти. Можем да изработим както цялостен проект за производствен процес, така и отделни решения при модифицирането на машини, внедряването на ново оборудване и др.