Услуга - 3D Проектиране

Преди да изградим нашите машини, инженерите ни моделират всичко до последния болт на триизмерен чертеж, който в последствие минимизира времето за изработка и осигурява висока точност и качество на изделието. Този процес на работа ни позволява да предлагаме този тип услуга.

Ако се нуждаете от изчертаване и визуализиране на ваша идея, която в последствие да реализирате минимизирайки разходите от бракуване, нашия екип от инженери ще може да ви помогне.